Facebook pagina

Boekwetenschap heeft tegenwoordig een pagina op Facebook. Deze wordt frequent bijgehouden. Helaas lijdt onze blog daar wel onder. Wie alle nieuwtjes wil volgen kan dus beter naar Facebook gaan. We heten daar http://www.facebook.com/pages/Boekwetenschap-en-handschriftenkunde-UvA-History-of-the-Book .  Je moet je wel eerst zelf bij Facebook aanmelden om ons te kunnen volgen.

 

Ja! Het kan nog!

Je kunt je nog inschrijven voor de Master Boekwetenschap en handschriftenkunde studiejaar 2011-2012. Dat kan nog tot 1 augustus 2011.  Je kunt je specialiseren in:

¶ Typografie en letters,

 ¶ Middeleeuwen, of in

¶ Boek & Markt,  over het hedendaagse boekenvak.

Wil je meer weten? Bekijk deze blog of de Uva-masterpagina. daar vind je ook informatie over de aanmeldinsgprocedure. Je vindt ons ook op Facebook.  http://www.studeren.uva.nl/ma-boekwetenschap-handschriftenkunde

Colloquium: Inburgeren?! Over integratie en desintegratie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Op vrijdag 27 mei vindt het congres Inburgeren?! plaats in het Trippenhuis te Amsterdam.

Aanmeldingen voor het colloquium kunnen worden gestuurd naar j.e.w.terburg@uva.nl, onder vermelding van naam, adres, instituut en e-mail adres. Deelname inclusief lunch, exclusief buffet à €30,- pp. Studenten en promovendi betalen €20,- pp. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met nadere informatie.

Zie de volgende link voor het volledige programma: http://www.negentiende-eeuw.nl/nieuws/?tx_ttnews[tt_news]=98&cHash=860fbbc0250154f5565afe44ae2303f2

Amsterdamse Boekennacht

Op 15 april 2011 vindt de Boekennacht plaats, uiteraard is er ook een boekhistorisch onderdeel aan verbonden. Verder antiquarische boeken op het Spui, muziek en vrolijke, boekige mensen. Komen dus!

 http://www.boekennacht.nl/

Vacatures in Nijmegen: twee promovendi gevraagd

Het gaat om een onderzoek naar oorlogs- en vredesliteratuur tot ca. 1815. Zie de website van Neder-L voor meer informatie. http://nederl.blogspot.com/

Voorlichting Master Boekwetenschap & Handschriftenkunde

 

Op maandag 28 februari 2011 vindt tussen 17.00 en 18.00 de voorlichting plaats voor de Master   Boekwetenschap & Handschriftenkunde.  Sprekers zijn behalve docenten Paul Dijstelberge en Lisa Kuitert ook student John Tholen, die vanuit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om deze Master te volgen.   

 

De voorlichting vindt plaats in de fraaie Regentenkamer van de bibliotheek ‘Bijzondere Collecties’, Oude Turfmarkt 141. Aanmelden is niet nodig.

André Hanou 1941-2011

Voor veel boekwetenschappers zal de blog van de ‘Herkauwer’ (genoemd naar een tijdschrift van Johannes Kinker dat verscheen tussen 1815-1817) een dagelijkse bron van vreugde zijn geweest, met zoveel leuke en frisse observaties over oudere en nieuwere boeken en schrijvers.  André Hanou is niet meer.

Zijn blog is er nog wel. We gedenken hem met bewondering en sympathie.

http://herkauwer.wordpress.com/

S U M M E R S C H O O L 2011

¶ Noteer vast in je agenda. De Summerschool 2011 komt eraan, en wel van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 2 september. In de Bijzondere Collecties e.o. van de Universiteit van Amsterdam

Vacature

http://www.cultuurnet.nl/vacatures/toon/23379-Medewerker_Bibliotheek_mv

Het Rijksmuseum vraagt een medewerker voor de bibliotheek. Overigens is deze website sowieso een goede om voor vacatures in de gaten te houden

Mastercourse – Op zoek naar Vorm

Deze dag is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met de buitenkant van het boek. U hoeft geen vooropleiding te hebben, en ook niets voor te bereiden. Ter zake kundige docenten nemen u mee naar een rijk onderwerp. Cursusmaterialen worden tijdens de cursus uitgereikt.

Wie zich met boeken bezighoudt, concentreert zich doorgaans op de inhoud. In deze mastercourse gaat het echter veeleer om de vorm waarin die inhoud is gegoten. U bestudeert de vorm van het boek in heden en verleden, zowel in relatie tot de functie van de tekst, als de status van het boek. Veel van wat nu gebruikelijk is, blijkt terug te gaan op eeuwenoude tradities. En juist nu behoren de grafische producten van veel Nederlandse ontwerpers tot de avant-garde en valt hun werk wereldwijd vaak in de prijzen.

In deze mastercourse komen originele stukken op tafel uit de Bijzondere Collecties. Deze bibliotheek geeft onderdak aan vele opmerkelijke verzamelingen handgeschreven en gedrukte boeken, brieven, kaarten en atlassen, typografie, als ook aan boeken op alle terreinen van de wetenschapsbeoefening, maar ook een unieke verzameling stripboeken wordt er bewaard.

Kosten 156,-
Het hele programma, inclusief aanmeldingsformulier vindt u bij http://www.hum.uva.nl/mastercourses